ข่าวสาร

Trsutbox แคมเปญ reBox ไปรษณีย์ไทย
บริษัท ที.บี.ที. คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ Trustbox Fulfillment

มอบกล่องไม่ใช้แล้ว 100 กก. ในแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” นำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ